L’Associació

L’Associació TRENTA-1 va néixer el juliol de 1994. Està formada per un col·lectiu de professors interessats a organitzar i dinamitzar activitats fetes en llegua catalana dins l’àmbit de l’ensenyament. És dins aquest entorn que es consoliden o s’inicien algunes activitats que han servir per motivar els joves, sobretot de secundària, als darrers lustres: Banc de Dades (primer en format radiofònic, i més tard amb format televisiu), Jocs de lleguna, Scrabble als institus, concerts de rock…

Objectius comuns de totes les activitats trenta-1 és:

  • Contribuir de manera decidida a la normalització lingüística i fomentar, d’una manera lúdica, amena i educativa, el coneixement i l’ús de la llengua catalana entre l’alumnat de l’ensenyament secundari de les Illes Balears.
  • Familiaritzar els joves amb el món del teatre i de les noves tecnologies.
  • Presentar-los les possibilitats que existiesen en el món audiovisual i en el món teatral a nivell laboral, formatiu o d’oci.
  • Estimular la creativitat tant de professorat com d’alumnat.
  • Facilitar contactes entre joves per poder emprendre projectes audiovisuals i/o teatrals futurs.
  • Estimular alumnes i motivar professors a l’elaboració de treballs per poder presentar durant la trobada o a futures edicions.
  • Afavorir el contacte entre estudiants i professorat que fan activitats relacionades amb el món dels audiovisuals i del teatre als centres de secundària, provinents de diferents localitats de les Illes.
  • Millorar les tècniques de realització a partir del confrontament d’experiències i de l’assistència a tallers de formació.
  • Organitzar tallers per treballar-hi diferents aspectes, que difícilment es poden incloure dins els currículums acadèmics i que complementen la formació que reben o s’imparteixen dins les aules.
  • Facilitar als estudiants informació i contactes sobre i dins aquest món: cursets, mostres, monitors, actuacions, experiències professionals…